Dr.Shoes cipőboltok

4029 Debrecen, Csapó u. 26. (a FÓRUM mellett) és 4024 Debrecen, Kossuth u. 3/A (a ROSSMANN után)
Jó tudni

Csere és elállás

 

1. Csere
Abban az esetben, ha a kiszállított termék mérete nem megfelelő, természetesen van lehetőség a termék cseréjére, a kiszállítást követő 14 napon belül. Méretcsere esetén a visszaküldés a Vevő költsége, az újabb kiküldés költségét mi álljuk.
A méretcsere a következő módon történik:
- Kérjük a terméket eredeti csomagban juttassa vissza üzletünk címére ! Ezt minden esetben telefonon jelezze felénk!
- A csomaghoz kérjük mellékeljen egy írásbeli nyilatkozatot melyben jelzi méretcsere igényét.

2. Elállás
Az átvételtől számítva 14 nap áll a Vevők rendelkezésére a termék visszaküldésére, elállási jogukat gyakorolva.
Az elállással kapcsolatosan a következő teendői vannak:
- A termék eredeti csomagolásban történő visszajuttatása a csomagot Önnek kűldő üzletünk pontos címére! Ezt minden esetben telefonon  jelezze felénk!  A csomaghoz kérjük mellékelje egy írásbeli nyilatkozatot, melyben jelzi elállási szándékát. Itt kell megadnia, a Vevő nevére kiállított számlatulajdonos banki adatait, ahova a vételár visszautalásra kerül.

Szeretnénk felhívni a figyelmet az ÁSZF -ben foglaltakra:
“Fogyasztó az elállási jog gyakorlása esetén a terméket eredeti csomagolásban, az Üzemeltető által megjelölt visszaküldési címre köteles visszajuttatni. Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy csakis kizárólag hordatlan, hibátlan állapotban visszajuttatott terméket fogad vissza! Az esetlegesen Vevőnél bekövetkező értékcsökkenés következményei alól az elállási jog gyakorlása nem mentesíti, az értékcsökkenés miatt Üzemeltetőt ért kárért felelős.”

A visszaszállítás a vevő költsége és felelőssége, csak olyan csomagot tudunk átvenni, amely pénzügyileg rendezve érkezik meg hozzánk.

A termék vételárát a termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül térítjük vissza.

Az elállással kapcsolatos további tudnivalók:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 •  A Fogyasztó az elállási jogát az erre irányuló egyértelmű írásbeli és telefonos szóbeli nyilatkozatával gyakorolhatja.
 •  Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 •  Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, harmadik személy a terméket átveszi.
 • A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 • Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a kézhezvételtől számított 14 napon belül.
 •  Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 • Fogyasztó köteles a terméket annak dobozában az Üzemeltető által megjelölt visszaküldési címre visszaküldeni, mivel a doboz is a kiskereskedelmi forgalom részét képezi, azon a termék beazonosításához szükséges egyedi azonosítók találhatók.
 • Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel, az így keletkezett értékcsökkenést az Üzemeltető jogosult Fogyasztótól követelni.
 • Üzemeltető jogosult a termék vételárát a termék visszaérkezéséig visszatartani. Üzemeltető a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a termék kiszállítási díját is.
 •  A Üzemeltető nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Üzemeltető által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 •  A visszatérítést Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Üzemeltető részére.
 • Üzemeltető nem köteles átvenni a visszaküldött terméket, ha Fogyasztó nem fizette meg a visszaszállítás költségét, vagyis portósan küldte azt el!
 • Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti magánszemélyt, mint fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Dr.Shoes cipőbolt